top of page

אנחנו מקיימים מפגשים המשלבים תרגול צ'י גונג ביחד עם מנטליזציה של התרגול בהתאם לצרכי המתרגלים:

לחץ לתרגול אישי

 

לחץ לתרגול קבוצתי

אפשרויות תרגול
bottom of page