top of page
embodiment.jpg

תרגול צ'י גונג בשילוב פסיכותרפיה (מנטליזציה)

התבוננות מחודשת בתודעה שבגוף

להתיר את ליבת העצמי

מנסיוננו, בתרגול צ'י-גונג ובטיפול פסיכולוגי למדנו כי במקרים מסויימים האיטיות, ההרפייה והשחרור, שבאמצעותם מבוצע תרגול הצ'י גונג, מאפשרים מודעות לתנועה, לגוף, בסביבה בטוחה שאינה שיפוטית, ומעוררים אותה.

 

תרגול זה פותח הזדמנות לחקור את עצמנו תוך התבוננות פנימה, התבוננות החוצה, וחישה עצמית של הגוף ביחס לאיברי הגוף ולמרחב.

שילוב של צ'י-גונג והתבוננות בתודעה במהלך ואחרי תרגול הצ'י גונג מאפשרים הרגעה של הגוף ושל התודעה, תוך התבוננות כנה ומתחדשת בחוויית העצמי ומקדמים יכולת להרגע ולהרגיע.

bottom of page